ASIGURARI GENERALE RCA | DAUNE RCA
Produse si Servicii
Calculator RCA
Formular restituire RCA
Polite BAAR
Asigurati cu Risc Ridicat
Acoperire teritorială
Modalitati de ofertare
Tarife de referinta RCA- ASF
PID
Clauza de decontare directa
Limite de despagubire
Legislatie aplicabila
Riscuri acoperite
În cazul în care aveți încheiată o asigurare RCA, pe perioada valabilității acesteia aveți în mod automat și o asigurare Carte Verde valabilă pentru teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene precum și pentru teritoriul Islandei, Norvegiei, Liechtenstein, Elveției, Serbiei, Albaniei, Andorei, Moldovei, Turciei, Ucrainei, Azerbaijan, Belarus, Muntenegru fără a plăti nici o primă de asigurare suplimentară.

Atunci când doriți să circulați/ tranzitati cu vehiculul într-o altă țară (de exemplu, Israel, Iran, Maroc, Macedonia, Rusia etc.), verificați acoperirea acesteia pe documentul de asigurare Carte Verde pe care l-ați primit atunci când ați încheiat asigurarea RCA.

Dacă simbolul țării care vă interesează este barat/tăiat, atunci va trebui să încheiați la un asigurător din România o asigurare Carte Verde distinctă față de asigurarea RCA pe care o dețineți, care să fie valabilă în acea țară pe perioada deplasării. În caz contrar, la granița acelei țări va trebui să cumpărați o asigurare de frontieră valabilă doar pentru acea țară. Dacă nu dețineți o asigurare valabilă atunci când circulați cu vehiculul pe teritoriul unui alt stat, riscați să fiți sancționat conform legii din statul respectiv, iar în cazul în care produceți un accident veți fi obligat să suportați contravaloarea pagubelor produse.
-Brokeri – la agentiile partenerilor brokeri
-24/7 online pentru tarif indicativ
Raport cu privire la determinarea tarifelor de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de vehicule

Criteriile de tarifare AXERIA IARD:

A. Pentru asigurati persoane fizice, criteriile si ajustarile luate in calculul tarifului RCA sunt:

-varsta asiguratului;
-capacitatea cilindrica / masa maxima autorizata / putere / numar de locuri, in functie de categoria autovehiculului;
-durata contractului de asigurare;
-ajustare conform sistem bonus-malus;
-ajustarea in functie de perioada contractului de asigurare (pentru polite cu perioada sub 12 luni).

B. Pentru asigurati persoane juridice, criteriile si ajustarile luate in calculul tarifului RCA sunt:

-capacitatea cilindrica / masa maxima autorizata / putere / numar de locuri, in functie de categoria autovehiculului;
-durata contractului de asigurare;
-ajustare conform sistem bonus-malus;
-ajustarea in functie de perioada contractului de asigurare (pentru polite cu perioada sub 12 luni).
Aici puteti descarca documentul de informare privind produsul de asigurare.
Condiții de asigurare pentru Clauza suplimentară privind Decontarea Directă, atașată polițelor de asigurare de răspundere civilă auto

INTRODUCERE
În conformitate cu prevederile prezentei clauze şi în schimbul unei prime suplimentare, Asigurătorul oferă servicii de decontare directă propriilor Asiguraţi RCA pentru daunele produse vehiculului asigurat prin accidente de vehicule de către terțe persoane vinovate, cu asigurare RCA valabila la data accidentului.

Clauza suplimentară privind Decontarea Directă este valabila numai în cazul în care este atașata contractului de asigurare de răspundere civilă auto încheiat pentru vehicul, ea neputând fi achiziționată independent de acesta.

RISCURI ACOPERITE
În baza prezentei clauze, Asigurătorul, prin mecanismul de decontare directă, acordă despăgubiri către propriul asigurat RCA în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA. Prin decontare directă se acordă despăgubiri doar pentru:

- prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, dovedite cu acte sau expertiză;
- costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau documente emise în condiţiile legii;
- prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate;
- cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate;
- cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând asiguratului, de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de Asigurat în vederea reparării vehiculului, cel/cea/mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul asiguratului, după caz, dacă repectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii.

CONDIȚII DE APLICARE A CLAUZEI SUPLIMENTARE DE DECONTARE DIRECTĂ
Decontarea directă între Asigurătorii RCA este aplicabilă numai la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

-accidentele auto se produc pe teritoriul României;
-vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate / înregistrate în România;
-prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
-ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului;
-prejudiciile exclud vătămările corporale.
Decontarea directă nu afectează dreptul persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acţiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

EXCLUDERI
Asigurătorul nu acoperă situațiile excluse de către legislația în materie de asigurări RCA care se regăsește postată pe site-ul Asigurătorului la următoarea adresa: www.axeria-iard.ro.

Prezenta Clauză privind decontarea directă se poate achiziţiona de către Asigurat doar odată cu încheierea asigurării RCA, fiind parte a acesteia. Astfel, prezenta clauză îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea, din orice motive, a asigurării RCA. Prezenta clauză nu poate fi denunţată sau reziliată separat.

În cazul în care Asiguratul datorează prime sau rate de primă la data plăţii despăgubirii, Asiguratorul poate reţine din despăgubire atât primele/ratele de primă a căror scadenţă a fost depăşită, cât şi ratele scadente viitoare aferente contractului/poliţei de asigurare la care este anexată prezenta clauză.

Sunt stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Astfel, incepand cu 2017 limitele de despagubire acordate in cazul unui accident in Romania sunt:

-pentru pagube materiale: 1.220.000 euro per accident, indiferent de numarul autovehiculelor implicate
-pentru vatamari corporale si decese: 6.070.000 euro per accident

Pentru accidente produse in afara Romaniei, se aplica legislatia din statul respectiv precum si limitele de despagubire aferente.
Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

Legea nr. 237/ 2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

Legea nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie
(1) Asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile dovedite suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat.

(2) Fără a se depăşi limitele de răspundere prevăzute în contractul RCA şi în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a contractului RCA, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în bani pentru:

a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
b) prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, dovedite cu acte sau expertiză;
c) costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condiţiile legii;
d) prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate;
e) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate și dacă sumele reprezentând cheltuieli de judecată sunt menționate în dispozitivul hotărârii judecătorești.;
f) cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând terţului păgubit, de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.

(3) Indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul – pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri, atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării vehiculului asigurat, asigurătorul RCA acordă despăgubiri până la limita de răspundere prevăzută în contractul RCA pentru:

a) prejudiciul produs de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a ataşului tractat de vehicul;
b) prejudiciul produs din culpa conducătorului vehiculului asigurat;
c) prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul îşi are cauza în însuşirile, acţiunea sau inacţiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanţelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
d) prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a deschiderii uşilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staţionează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic;
e) prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a conducerii vehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor.

(4) Prevederile alin. (3) lit. b) se aplică inclusiv în cazurile în care la data accidentului conducătorul vehiculului:

a) a condus vehiculul fără consimţământul expres sau prezumat al asiguratului;
b) nu este titularul unui permis care atestă dreptul să conducă vehiculul respectiv;
c) nu a respectat obligaţiile legale cu privire la starea şi siguranţa vehiculului respectiv.

(5) Membrii familiei asiguratului, conducătorului auto sau oricărei altei persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de vehicule şi este acoperită de asigurarea obligatorie RCA nu sunt excluşi de la beneficiul asigurării pentru propriile lor vătămări corporale.
Acasa
Portal Brokeri
Despre noi
Produse si Servicii
Parteneri
Contact
Axeria IARD
Date inregistrare
Aspecte legale
Linkuri utile
AXERIA IARD SA Lyon – Sucursala Bucuresti

J40/11706/07.07.2021 CUI 44552384

Bucuresti, Sectorul 1, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 1A, Etaj II, cod 013811

Societatea mama: AXERIA IARD

Sediu social: 27 rue Maurice FLANDIN, 69444 LYON CEDEX 03, Franta

Autorizata si inregistrata sub numarul 352893200 si supervizata de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Franta https://acpr.banque-france.fr
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)

Petitii AXERIA IARD SA Lyon – Sucursala Bucuresti

Protectia Consumatorilor (ANPC)

Raport tarife de referinta RCA
Clauza de decontare directă

Petiții

Politica de cookies

Termeni si conditii

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal
©2021 AXERIA IARD SA Lyon – Sucursala Bucuresti Toate drepturile rezervate.